งานเทศกาลเที่ยวพิมาย
07/07/2019

ไทยชูรส ตราชฎา ร่วมสนับสนุนงาน 
งานประเพณีแห่หลวงพ่อโสธรทางบกและทางน้ำ
วันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2562