บริษัท ไทยชูรสจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 โดยคุณวิชัย ซอโสตถิกุล และเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปริมาณการผลิตผงชูรส 50 ตันต่อเดือน โดยได้รับกรรมวิธีการผลิตจากประเทศไต้หวัน

โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ มีผลการดำเนินการเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมาจน สามารถเพิ่มปริมาณผลิตจากเริ่มต้นเดือนละ 50 ตัน มาเป็นเดือนละ 1,200 ตัน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยสามารถกล่าวได้ว่า

"บริษัท ไทยชูรส เป็นของคนไทยโดยแท้"

บริษัท ฯ มีความภาคภูมิใจที่เรามีขีดความสามารถไม่แพ้ชาวต่างประเทศ เรามีห้องแลปที่ทันสมัย จากการค้นคว้าและพัฒนาด้วยความมานะพากเพียรช่างวิศวกรคนไทยของบริษัทไทยชูสก็ประสบความสำเร็จในการผลิตให้ได้คุณภาพมาตราฐานโลก ได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.14-2525 จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท เป็น 1 ใน 5 ของโรงงานที่ผลิตผงชูรสในประเทศไทย เมื่อเทียบกับโรงงานของต่างประเทศที่พัฒนาอุตสหกรรมแล้ว นับได้ว่าเราได้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบทัดเทียมกัน

ผงชูรส ตราชฏา ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร เป็นที่นิยมของคนไทยมานานปี และส่งออกจำหน่ายให้แก่ต่างประเทศ ช่วยลดการเสียดุลย์การค้า และช่วยให้คนไทยมีงานทำกว่า 300 คน บริษัท ได้วางนโยบายหลักที่จะพัฒนาการผลิตผงชูรสเพื่อการโภชนการที่ดีของคนไทย

ปัจจุบันบริษัท ไทยชูรส จำกัด ได้มีแผนขยายธุรกิจการผลิตผงชูรสในอนาคต จึงได้เข้าซื้อกิจการแผนกผลิตผงชูรส จาก บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของ Japan Tobacco.inc ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยชูรสจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 โดยคุณวิชัย ซอโสตถิกุล และเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปริมาณการผลิตผงชูรส 50 ตันต่อเดือน โดยได้รับกรรมวิธีการผลิตจากประเทศไต้หวัน

โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ มีผลการดำเนินการเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมาจน สามารถเพิ่มปริมาณผลิตจากเริ่มต้นเดือนละ 50 ตัน มาเป็นเดือนละ 1,200 ตัน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยสามารถกล่าวได้ว่า

"บริษัท ไทยชูรส เป็นของคนไทยโดยแท้"

บริษัท ฯ มีความภาคภูมิใจที่เรามีขีดความสามารถไม่แพ้ชาวต่างประเทศ เรามีห้องแลปที่ทันสมัย จากการค้นคว้าและพัฒนาด้วยความมานะพากเพียรช่างวิศวกรคนไทยของบริษัทไทยชูสก็ประสบความสำเร็จในการผลิตให้ได้คุณภาพมาตราฐานโลก ได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.14-2525 จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท เป็น 1 ใน 5 ของโรงงานที่ผลิตผงชูรสในประเทศไทย เมื่อเทียบกับโรงงานของต่างประเทศที่พัฒนาอุตสหกรรมแล้ว นับได้ว่าเราได้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบทัดเทียมกัน

ผงชูรส ตราชฏา ผลิตจากพืชผลทางการเกษตร เป็นที่นิยมของคนไทยมานานปี และส่งออกจำหน่ายให้แก่ต่างประเทศ ช่วยลดการเสียดุลย์การค้า และช่วยให้คนไทยมีงานทำกว่า 300 คน บริษัท ได้วางนโยบายหลักที่จะพัฒนาการผลิตผงชูรสเพื่อการโภชนการที่ดีของคนไทย

ปัจจุบันบริษัท ไทยชูรส จำกัด ได้มีแผนขยายธุรกิจการผลิตผงชูรสในอนาคต จึงได้เข้าซื้อกิจการแผนกผลิตผงชูรส จาก บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของ Japan Tobacco.inc ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป