Join our team

บริษัทกำลังต้องการพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ หลายอัตราดังนี้

1. Productmanager 1-2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงาน กรุงเทพ 3 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงาน 3 ต่างจังหวัด อัตรา
4. พนักงานขับรถ ต่างจังหวัด 5 อัตรา
5. พนักงานขาย (ฝึกหัด) ต่างจังหวัด 3 อัตรา